एक प्रकार को संचालन मा जापान - खण्ड. शामिल आफ्नो व्यापार - कसरी सेट अप गर्न व्यापार मा जापान - मा लगानी जापान - जापान बाह्य व्यापार संगठन